โรมแรมที่พักขอนแก่น พร้อมความสะดวกสบาย ครบครัน

สวนสัตว์ขอนแก่น


สวนสัตว์ขอนแก่น หรือสวนสัตว์เขาสวนกวาง ตั้งอยู่อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือว่าเป็นกึ่งกลางของภูมิภาค เนื่องจากสถานที่ตั้งของสวนสัตว์ขอนแก่นนั้นตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดกาฬสินธุ์ การเดินทางเข้าชมสวนสัตว์ก็แสนสะดวกสบาย ไม่ว่าจะใช้รถยนต์ส่วนตัว หรือรถโดยสาร โดยใช้เส้นทางถนนมิตรภาพ ขอนแก่น-อุดรธานี หรือจะเป็นการเดินทางด้วยรถไฟ มาลงที่สถานีเขาสวนกวาง และนั่งรถสกายแลปส่งถึงสวนสัตว์

ย้อนกลับไปเมื่อห้าปีก่อน “สวนสัตว์ขอนแก่น” หรือรู้จักกันในนาม “สวนสัตว์เขาสวนกวาง” สังกัดองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ถือกำเนิดขึ้นในแดนดินถิ่นอีสาน ซึ่งองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับนโยบายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สำรวจพื้นที่ก่อสร้างสวนสัตว์ขอนแก่น ขึ้นบริเวณภูเขาสวนกวาง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น คาบเกี่ยวกับกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี รวมพื้นที่ ๓,๓๓๘ ไร่ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ๔ หน่วยงานขึ้นวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ ซึ่งประกอบไปด้วย กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จังหวัดขอนแก่น และองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งสี่หน่วยงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่าอย่างยั่งยืนและแนวความคิดคนกับป่า การวิจัย เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายาก และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งเที่ยวชมสัตว์ป่าของจังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง

สวนสัตว์ขอนแก่นได้ทำการเปิดอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๓ โดยใช้ชื่อว่า อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น–อุดรธานี ตั้งแต่นั้นมา จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ กรรมการองค์การสวนสัตว์ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “สวนสัตว์ขอนแก่น” พร้อมทั้งให้สวนสัตว์ขอนแก่นเปิดบริการเก็บค่าบัตรผ่านประตู ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ และทำบุญทอดผ้าป่าอาหารสัตว์ รายได้ทั้งหมดสมทบกองทุนอาหารสัตว์ป่าองค์การสวนสัตว์ โดยมีนายวินัย สิทธิมณฑล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติไปร่วมงาน


ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ได้มีการบริหารจัดการพื้นที่ออกเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนการศึกษา(E-ducation Zone) ส่วนสันทนาการและการเรียนรู้ และส่วนจัดแสดงสัตว์(Zoo Zone) โดยพื้นที่การศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษา ทางด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าหายาก เป็นศูนย์วิจัย เพาะเลี้ยง และเป็นการท่องเที่ยวแบบอัธยาศัย กับแนวคิดที่สำคัญของการเป็นป่าชุมชนตามความคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มนุษย์และป่าสามารถมีชีวิตอยู่อย่างกลมกลืน และมีส่วนร่วม เป็นการกระตุ้น เศรษฐกิจการท่องเที่ยว การจ้างงานในท้องถิ่น และเช่นเดียวกับการขยายโอกาสให้ความรู้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในภูมิภาคอีสานตอนบน ของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งกิจกรรมเสริมอื่นๆ ได้แก่ การเดินศึกษาป่าธรรมชาติ โครงการนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ โครงการแค้มป์ปิ้ง โครงการกิจกรรมค่ายลูกเสือและยุวกาชาด รวมถึงศูนย์สัมมนา ปัจจุบัน สวนสัตว์ขอนแก่น มีสัตว์ทั้งหมด ๑๐๑ ชนิด จำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๑๑๐ ตัว ประกอบไปด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ปีก และสัตว์เลื้อยคลาน และมีรูปแบบการท่องเที่ยวคือ นั่งรถออโต้แทรมชมสัตว์ รถกอล์ฟบริการ และเดินเที่ยวชมรอบสวนสัตว์

ค่าบริการรถรถนำเที่ยวชมสวนสัตว์ขอนแก่น
มีบริการเช่ารถกอล์ฟ ชั่วโมงละ 300 บาท หรือจะใช้บริการรถนำเที่ยว ผู้ใหญ่ ราคาเพียง 25 บาท เด็ก 10 บาท จะมีรถนำเที่ยวออกทุกๆ 5-10 นาที โดยจะมีพี่ๆคนขับรถเป็นวิทยากรแนะนำนักท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง นักท่องเที่ยวสามารถลงเดินเท้าเพื่อเข้าชมสัตว์อย่างใกล้ชิด และถ่ายรูปกับเจ้าสัตว์ทั้งหลายได้ และสามารถขึ้นรถนำเที่ยวคันต่อไปได้ที่จุดจอดรถ

ทางสวนสัตว์มีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย ได้แก่
1. Feeding แมวน้ำ ชื่นชมความน่ารักจากการแสดงของเจ้าแมวน้ำแสนรู้ขนปุกปุย
2. ขี่ม้า
3. ป้อนอาหารแรดขาวอย่างใกล้ชิด
4. Feeding ตกเสือและสิงโต นักท่องเที่ยวสามารถชมการให้อาหารสัตว์นักล่า เช่น สิงโตขาว สิงโตแอฟริกา เสือโคร่งขาว และเสือโคร่ง
5. ทำบุญให้อาหารสัตว์ป่าที่ส่วนจัดแสดงทุ่งแสนกวาง