โรมแรมที่พักขอนแก่น พร้อมความสะดวกสบาย ครบครัน

เกี่ยวกับเรา

ที่พักจังหวัดขอนแก่นมากมายน่าอยู่พร้อมที่ท่องเที่ยวน่าไปบรรยากาศดี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษาและวัฒนธรรมที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาช้านาน และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เป็นเมืองการศึกษาขนาดใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของภาคอีสาน ประชากรที่อาศัยอยู่ที่นี่หลั่งไหลมาจากทุกภาคของประเทศ ที่เที่ยวในเมืองขอนแก่นเองก็มากมายหลายรูปแบบ รวมถึงที่เที่ยวตามอำเภอต่างๆ  ของขอนแก่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอีกหลายแห่ง จึงเรียกได้ว่าไปเที่ยวขอนแก่นทั้งทีไปเที่ยวได้หลากหลายรสชาติ