โรมแรมที่พักขอนแก่น พร้อมความสะดวกสบาย ครบครัน

เสาไฟ 1 ต้นมีสายสัญญาณ 17 สาย ขอนแก่นเร่งจัดระเบียบ หลังเหตุสลด

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 6 ขอนแก่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น ผู้ประกอบการ เคเบิ้ลทีวี และอินเตอร์เน็ตในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดระเบียบสายสัญญาณสื่อสาร หลังเกิดเหตุสายเคเบิ้ลตกลงมา จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ขณะขี่รถผ่านไปบนถนน   starslot.net

โดยจังหวัดขอนแก่นมีผู้ประกอบการอินเตอร์เน็ตและเคเบิ้ลทีวีที่มีการพาดสายสัญญาณบนเสาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวม 17 ราย โดยเฉพาะในบริเวณที่มีชุมชนที่อยู่อาศัยหนาแน่น ก็ยิ่งมีการพาดสายสัญญาณเหล่านี้มากขึ้นไปด้วย ที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุสายสัญญาณเหล่านี้ระโยงระยางหย่อนต่ำลงมาเกะกะบนผิวถนน จนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ หรือรกรุงรังจนทำให้เสียทัศนียภาพของสถานที่ และที่ผ่านมาการไฟฟ้าฯ ต้องส่งหนังสือแจ้งเตือนผู้ประกอบการให้เข้าไปดูแลสาย สัญญาณให้เรียบร้อยอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงทางกระทรวงมหาดไทยได้เคยมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสั่งการให้หน่วยงานระดับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการแก้ไขปัญหากรณีการจัดระเบียบสายสื่อสารที่พาดผ่านเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หลังการหารือนาน 2 ชั่วโมงกว่า ที่ประชุมได้มีมติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสาย และหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558 สร้างระบบในการสอดส่องติดตามสายสัญญาณที่รก ตก หย่อน โดยขอความร่วมมือกับประธานชุมชนในเขตเทศบาลช่วยกันสอดส่องดูแลแจ้งข่าวสาร

นอกจากนั้น ภายในเดือนนี้จะร่วมกับผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวีและอินเตอร์เน็ตสำรวจและจัดระเบียบสายสัญญาณทั่วจังหวัด เริ่มต้นในเขตเทศบาลนครขอนแก่น หากพบสายสัญญาณที่หย่อนตกลงมา หรือรกรุงรังก็จะเข้าไปรัด ตรึง จัดเก็บให้เรียบร้อย ส่วนสายสัญญาณที่มีการลักลอบพาดโดยไม่ขออนุญาตก็จะรื้อถอนออก ทั้งนี้หากผู้ประกอบการรายใดละเลยก็จะมีความผิด ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเข้าไปตัดสายและคิดค่าปรับจนกว่าจะมีการแก้ไขจะแล้วเสร็จ

โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น

โฮง คือหอเก็บสมบัติ โฮงมูนเมืองขอนแก่น คือ หอเก็บสมบัติที่เก็บรวบรวมเรื่องราวอันเป็นที่มาของเมืองขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณบึงแก่นนคร อ.เมือง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตและเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น

ความหมาย ของคำว่า “โฮงมูนมัง” ซึ่งเป็นภาษาอีสาน แยกเป็น 2 คำ   https://999slot.com
โฮง หมายถึง ห้องโถงหรือหอที่มีขนาดกว้างใหญ่
มูนมัง หมายถึง ทรัพย์สมบัติ, มรดก

ฉะนั้น “โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น” จึงหมายความว่า ห้องที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติ อันสื่อถึงความเป็นมาและเรื่องราวเมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นที่จะสะท้อนให้ผู้คนได้สัมผัสถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวขอนแก่นนับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

การเข้าชมโฮงมูนมังเมืองขอนแก่น เขาจะแบ่งออกเป็น 5 โซน โดยแบ่งตามเนื้อหาสาระในระบบการปกครอง วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคสร้างบ้านแปลงเมือง และล่วงเลยผ่านวันเวลาอันรุ่งเรือง จวบจนเป็นเมืองขอนแก่นในปัจจุบัน
นิทรรศการในโฮงมุนมัง เป็นการนำเสนอด้วยแบบจำลองผสานสื่ออันทันสมัย ทั้งสไลด์ วิดีทัศน์ สื่อมัลติมีเดีย บอร์ดกราฟฟิก หุ่นจำลอง และภาพประกอบ คำบรรยาย
โซนที่ 1 แนะนำเมืองขอนแก่น
โซนที่ 2 ประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่นและวัฒนธรรมชาวขอนแก่น
โซนที่ 3 การตั้งเมือง
โซนที่ 4 บ้านเมืองและวิถีชีวิตของชาวขอนแก่น
โซนที่ 5 ขอนแก่นวันนี้

ค่าเข้าชม เด็ก คนละ 10 บาท ผู้ใหญ่ คนละ 20 บาท ชาวต่างชาติ คนละ 90 บาท เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 12.00-20.00 น. ยกเว้นวันจันทร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น โทร. 0 4327 1173, 0 4322 4031 ต่อ 1603 ในวันและเวลาราชการ
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
ที่จอดรถ ไม่มีที่จอดเฉพาะสำหรับคนพิการ แต่ที่จอดเป็นลานกว้างอยู่ใกล้ลานทางเข้าพิพิธภัณฑ์

ทางเดินทางเชื่อม พื้นลานรอบพิพิธภัณฑ์อยู่ในระดับเดียวกับพื้นภายนอก ยกระดับพื้นตรงพิพิธภัณฑ์ ภายในพิพิธภัณฑ์ไม่มีพื้นต่างระดับ
ทางลาดเข้าอาคาร ทางลาดเข้าสู่อาคารโดยมีขนาดความกว้าง วัสดุพื้นผิว และความชันที่เหมาะสม
ป้ายสัญลักษณ์ มีสัญลักษณ์คนพิการอยู่ที่ทางลาดเข้าอาคาร

น้ำตกตาดทิดมี ที่ขอนแก่น

น้ำตกตาดทิดมี

ขอนแก่น เมืองดอกคูณเสียงแคน มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ น่าสยใจ หลายที่เช่นเขื่อนอุบลรัตน์ สวนสัตว์ขอนแก่น อุทยานไดโนเสาร์ภูเวียง และวันนี้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติ  starslot.net

ลักษณะเด่นของแหล่ง : น้ำตกตาดทิดมีเป็นน้ำตกชั้นเดียว เกิดจากทางน้ำของห้วยตาดฟ้ากัดเซาะไปตามรอยแตกในชั้นหินเกิดเป็นหน้าของน้ำตก ลักษณะของน้ำตกจะเป็นชั้นๆ ลดหลั่นกันไปตามความลาดเอียงของภูมิประเทศ บริเวณหน้าผาน้ำตกมีความสูง 14 เมตร กว้าง 25 เมตร ความยาวตามลำห้วยมากกว่า 100 เมตร

การเดินทาง : จากอำเภอชุมแพเดินทางมุ่งหน้าทางอำเภอหล่มสักใช้เส้นทางเดินทางไป บ้านตาดฟ้า-บ้านดงสะคร่าน โดยมีสองเส้นทาง เส้นทางแรก คือ เส้นทางสายบ้านวังสวาปไปตาดฟ้าดงสะคร่านเป็นเส้นทางขึ้นภูเขา ระยะทางจากบ้านวังสวาปไปถึงตาดฟ้าดงสะคร่านประมาณ 15 กิโลเมตร เส้นทางนี้จะผ่านจุดชมวิวดงสะคร่าน น้ำตกจะอยู่ห่างจากจุดชมวิวดงสะคร่าน เพียง 2 กม

จุดชมวิวหินช้างสี อุทยานแห่งชาติน้ำพอง

ขอนแก่น ไม่ได้มีดีแค่มีวัดที่สวยงาม และอาหารพื้นถิ่นที่แสนอร่อย แต่ที่นี่ยังมีความสวยงามของธรรมชาติ ที่เรียกได้ว่ามีความ Unseen เช่นกัน ณ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ซึ่งเป็นอุทยานฯที่ตั้งอยู่ใกล้กับตัวเมืองขอนแก่นมากที่สุด ภายในอุทยานมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายจุด แต่จุดที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคงไม่พ้น

จุดชมวิวหินช้างสี สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเขื่อนอุบลรัตน์ที่อยู่เบื้องล่าง และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง โดยก่อนถึงจุดชมวิวสามารถชมความสวยงามของหินที่มีรูปทรงแปลกตา มากมาย ซึ่งหินดังกล่าวจะเรียงรายกันอยู่บนลานกว้างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จนมีชื่อเรียกรวมกันว่า ทะเลหินช้างสี ซึ่งประกอบไปด้วยหินต่างๆ ที่มีชื่อเรียกตามจินตนาการ ไม่ว่าจะเป็นหินช้างสี หินรูปหัวกะโหลก หินรูปแมวน้ำ หินรูปหอยนางรม เป็นต้น    https://999slot.com

จุดชมวิวหินช้างสี ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นประมาณ 60 กม. ในพื้นที่การดูแลของอุทยานแห่งชาติน้ำพอง ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 25 กิโลเมตร โดยตั้งอยู่ในพื้นที่คนละโซนกัน ดังนั้นเพื่อให้ง่ายกับการเดินทางแนะนำให้ตั้ง google maps ว่า”จุดชมวิวหินช้างสี” เพราะถ้าใส่ชื่อ อุทยานแห่งชาติน้ำพองจะต้องขับรถอ้อมไปอีก สำหรับเส้นทางไปจนถึงจุดชมวิวเป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทางเรียกได้ว่าค่อนข้างสะดวกสบาย เมื่อมาถึงจุดชมวิว ชำระค่าบริการเข้าอุทยานตามปกติจากนั้นขับรถเข้าไปยังทางเดินเข้ายังจุดชมวิว จะเห็นป้ายชื่อ unseen ทะเลหินช้างสี ให้จอดรถบริเวณนี้ จากนั้นเดินเท้าเข้าไปประมาณ 300 เมตร ก็จะได้พบกับลานกว้างที่เต็มไปด้วยประติมากรรมหินรูปทรงต่าง ๆ ใหญ่โตมาก ช่วงเวลาที่แนะนำควรมาเที่ยวในช่วงบ่ายแก่ๆ เพราะจะได้ชมบรรยากาศของแสงสียามเย็นของพระอาทิตย์ที่กำลังลาลับขอบฟ้า

พัทยา 2

พัทยา 2 ตั้งอยู่ที่บ้านหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง ห่างจากอำเภอเมืองไปประมาณ 78 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ราบริมทะเลสาบประมาณ 20 ไร่ ทะเลสาบมีอาณาเขตติดต่อกับเขื่อนอุบลรัตน์ โดยมีเทือกเขาภูพานคำทอดยาวเป็นฉากหลัง เหมาะแก่การพักผ่อน รับประทานอาหาร และเล่นน้ำในบรรยากาศคล้ายชายทะเล ในบริเวณมีร้านอาหารบริการอาหารพื้นเมือง ปลาเผา และมีอุปกรณ์เพื่อกิจกรรมทางน้ำไว้บริการ เช่น ห่วงยาง จักรยานน้ำ บาบาน่าโบ๊ต มักจะมีผู้คนท้องถิ่นมาพักผ่อนหย่อนใจกันมากในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์

การเดินทาง จากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 12 ถึงแยกหนองเรือเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2038 ตรงไปประมาณ 12 กิโลเมตร ผ่านอำเภอภูเวียง ทางไปอุทยานแห่งชาติภูเวียง ระหว่างทางจะมีป้ายบอกทางเข้าไปยังพัทยา 2 ไปอีกประมาณ 23 กิโลเมตร   starslot.net

บริเวณหาดพัทยา2 เข้ามาถึงแล้วจะมีร้านอาหารเปิดขายอยู่เรียงรายมากมายหลายร้าน มีลานจอดรถให้มีห้องน้ำบริการแบบครบวงจร อาหารเป็นอาหารอีสานง่ายๆ ประเภทส้มตำ ไก่ย่าง ข้าวเหนียว จะมีเยอะ อาหารตามสั่งมากมายหลายเมนูกว่า 10 ร้าน บริการทั่วถึง แต่ตอนนี้เรายังไม่หิว เลยรีบลงมาเก็บภาพกันก่อน บริเวณที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นเขื่อนกันน้ำกัดเซาะ มีบรรยากาศเหมือนตลาดเพราะร้านอาหารที่เรียงรายกันหลายร้าน ในแต่ละวันหาดพัทยา2 ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวขอนแก่นและนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นเป็นจำนวนมาก ในฤดูที่มีน้ำน้อย หรือก่อนเข้าฤดูฝนเขื่อนอุบลรัตน์จะมีการพร่องน้ำออกจากเขื่อนเพื่อรองรับน้ำชุดใหม่ที่จะตกลงมาในช่วงเดือนกันยายน ชายหาดจึงอยู่ห่างจากแนวเขื่อนตรงนี้มาก แต่ในช่วงที่มีน้ำปริมาณมากเต็มความจุเขื่อน น้ำจะมีระดับสูงถึงตรงที่เรายืนอยู่นี้เลย

วัดทุ่งเศรษฐี ขอนแก่น

วัดทุ่งเศรษฐี ขอนแก่น

วัดทุ่งเศรษฐี ตั้งอยู่ใน ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มี “มหาเจดีย์รัตนะ” หรือ “มหาเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ” ได้ถูกสร้างโดยความริเริ่มของหลวงตาอ๋อยหรือที่รู้จักกันในนาม “หลวงตาย่ามแดง” ท่านได้ชักชวนลูกหลานศิษยานุศิษย์ร่วมกันสร้างมหารัตนเจดีย์ฯแห่งนี้บนที่ดินแปลงหนึ่งของท่าน   m8bet.org

ความโดดเด่นของมหาเจดีย์ ที่รูปแบบการก่อสร้างที่สะท้อนถึงความเชื่อต่างๆ เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างองค์เจดีย์สำคัญทั้งสามโลก คือ เจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นครเจดีย์ในนาคพิภพ และมหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุบนโลกมนุษย์ มาเยือนที่นี่แค่เพียงที่เดียวก็เหมือนกับว่าได้มาสักการะองค์เจดีย์ถึง 3 โลกเลยทีเดียว

พระมหาเจดีย์สร้างมาจากความเชื่อที่ว่า จุดนี้คือบริเวณที่เชื่อมต่อระหว่าง 3 โลกธาตุ ทั้งสวรรค์ มนุษย์ และเมืองบาดาล ตั้งอยู่ท่ามกลางบึงน้ำล้อมรอบ ตกแต่งบันไดทั้ง 4 ด้าน ด้วยลวดลายของสัตว์ 4 ตระกูล เรียกว่า บันไดธาตุสี่ พร้อมผู้ดูแลทั้ง 4 ทิศ องค์พระเจดีย์ออกแบบเป็นเจดีย์โถงโล่ง ทรงระฆังคว่ำ แบบนานชาติ ทั้งไทยธิเบต จีน ฝรั่ง ผสมผสานกันอย่างสวยงาม ยังมีจุดสักการะเจ้าแม่กวนอิม พระสังกัจจายน์ พระสีวลี และยังมีลานนรกที่สร้างไว้เตือนสติด้วย

ยินดีต้อนรับสู่ “ไดโนวอเตอร์พาร์ค”

สวนน้ำที่มีเครื่องเล่นขนาดใหญ่ที่สุดในถาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่บนเนื้อที่กว่า 40 ไร่ เป็นสวนน้ำที่ถูกออกแบบและสร้างในรูปแบบ “สแปลช แอดเวนเจอร์”

มีการติดตั้งและดูแลเครื่องเล่นและระบบน้ำโดย บริษัท Polin และบริษัท Atlantis Pool จากประเทศตุรกี เป็นสถานที่เที่ยวที่ดีที่สุดในภาคอีสาน ที่มีเครื่องเล่นทางน้ำใหญ่ยักษ์

แบ่งเป็นทั้งหมด 9 โซนความสนุก สุดมันส์กว่า 7 เครื่องเล่นทางน้ำ    https://999slot.com

เวลาทำการ:
จันทร์ – ศุกร์ 10:00 – 18:00
เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10:00 – 20:00
* เครื่องเล่นจะปิดทำการเวลา 18:00 ยกเว้น Wave Pool และ Aqua Play ที่จะปิดทำการเวลา 19:00 *

ปัจจุบันสวนน้ำของเราเปิดให้บริการเพียงบางส่วนเท่านั้น และจะทำการเปิดส่วนที่เหลือเป็นขั้นๆต่อไป
เครื่องเล่นที่เปิดให้บริการแล้ว:
– Wave Pool
– Windigo
– Space Boat
– Family Rafting
– Lazy River
– Kamikaze
– Freefall
– Looping Rocket
– Aqua Tower
– Space Shuttle (ใหม่)
– Giant Body Slide (ใหม่)
– Space Hole (ใหม่)
– Aquatube (ใหม่)

เครื่องเล่นที่จะเปิดให้บริการต่อไป:
– Magicone
– Turbolance

น้ำตกตาดฟ้า (ภูเวียง)

น้ำตกตาดฟ้า (ภูเวียง)

ลักษณะเด่นของแหล่ง : น้ำตกตาดฟ้าเป็นน้ำตกชั้นเดียวที่มีความสูงประมาณ 30 เมตร ความกว้างประมาณ 30 เมตร ด้านล่างเป็นแอ่งน้ำและเนินทราย ช่วงฤดูที่น้ำน้อยเมื่อน้ำไหลผ่านหน้าผาน้ำตกลงมาสู่ด้านล่างน้ำจะซึมหายไปในรู บริเวณโดยรอบพบก้อนหินทรายขนาดใหญ่อยู่โดยทั่วไป    starslot.net

ที่ตั้ง : อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง หมู่บ้านโนนสูง ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

การเดินทาง : จากตัวจังหวัดขอนแก่น ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ขอนแก่น-ชุมแพ) ผ่านอำเภอบ้านฝาง อำเภอหนองเรือ ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2038 เป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร ถึงอำเภอภูเวียง แล้วใช้เส้นทางภูเวียง-บ้านเมืองใหม่ ไปจนถึงกิโลเมตรที่ 30 เลี้ยวซ้ายตรงทางเข้าอ่างเก็บน้ำบ้านโพธิ์ เป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเวียง จากนั้นเดินทางโดยรถยนต์ขึ้นเขาอีกประมาณ 6 กิโลเมตร และเดินเท้าเข้าตัวน้ำตกอีก 200 เมตร จะถึงตัวน้ำตก

ที่เที่ยวสไตล์ขอนแก่น

ขอนแก่น ถือว่าเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียเหนือที่ตั้งอยู่ในบริเวณกึ่งกลางของภุมิภาค เป็นเมืองที่มีความเจริญเป็นอย่างยิ่ง เเละเป็นเมืองศูนย์กลางของภูมิภาค เพราะมีทั้งสนามบินเเละมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นเเหล่งการศึกษาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเแยงเหนือ ทำให้จังหวัดเเห่งนี้มีประชากรมากเเละเป็นเเหล่งรวมความทันสมัยเเละสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่น่าสนใจมากมาย

ศาลหลักเมืองขอนแก่น

นั้นเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของจังหวัดขอนแก่น โดยตัวศาลที่คุณจะได้สักการะกราบไหว้นั้นเป็นศาลใหม่ที่ปรับปรุงให้มีความสวยงาม โดยที่ตัวเสาหลักเมืองนั้นจะเป็นเสาหินทราย ที่มีรูปทรงเเบบ 8 เหลี่ยมเเละมีความสูงประมาณ 3 เมตร โดยมีลายสลักเป็นตัวหนังสือขอมเอาไว้ โดยตั้งขึ้นเป็นศาลหลักเมืองเมื่อปี พ.ศ.2499 ตัวอาคารนั้นเป็นสถาปัตยกรรมเเบบประยุกต์สีขาวที่โดดเด่นสวยงามด้วยยอดฉัตรที่เป็นทองคำหนักกว่า 8 กิโลกรัม ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนเทพารักษ์ ในเขตตัวอำเภอเมืองขอนแก่น เเละเป็นบริเวณศูนย์กลางของจังหวัดอีกด้วย โดยที่ด้านนอกกำเเพงทางทิศตะวันออกจะเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อีกด้วย ถือว่าเป็นอีกสถานที่เที่ยวจังหวัดขอนแก่นที่น่ามาเที่ยวชมความสวยงามอย่างมาก      m8bet.org

อุทยานแห่งชาติภูเก้า

คือที่เที่ยวจังหวัดขอนแก่น อีกเเห่งที่มีความสวยงามเเละน่ามาเที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติอย่างยิ่ง โดยครอบคลุมบริเวณถึง 333 ตารางกิโลเมตร โดยสามารถมองเห็นความสวยงามของทะเลสาบด้านเหนือที่อยู่เหนือเขื่อนอุบลรัตน์ โดยนักท่องเที่ยวจะนิยมมาพักค้างเเรมโดยมีทั้งพื้นที่กางเต็นท์เเละมีที่พักของอุทยานไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว โดยมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง เเละบริเวณใกล้เคียงกันนั้นก็เป็นที่ตั้งของวัดพระพุทธบาทภูเก้า ซึ่งจะปรากฏรอยเท้าของคน และสุนัขขนาดใหญ่สลักบนหิน โดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านเรื่อง พระสุพรหมวิโมขา กับหมาเก้าหาง เเละตามผนังถ้ำจะมีภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์

ตลาดต้นตาล

เป็นเเหล่งชิลๆ เเห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่นที่สร้างมาได้ไม่นานนัก โดยเป็นเเหล่งช็อปปิ้งเเละเป็นเเหล่งรวมร้านอาหารสไตล์ชิลๆ ไว้มากมาย เหมาะกับการมาพักผ่อนอย่างมาก เเถมเป็นที่ต้องของพิพิธภัณฑ์ศิลปะเเละจะมีการเเสดงดนตรีเเละการเเสดงศิลปะทางการเเสดงทุกคืนเวียนกนไปตามโปรเเกรม ถือว่าเป็นเเหล่งสังสรรค์ใหม่ที่น่าสนใจของจังหวัดขอนแก่น โดยมันตั้งอยู่บริเวณสี่เเยกอุดรเจริญศรี บนถนนมิตรภาพ ก่อนเข้าถึงตัวเมืองขอนแก่น ถือว่าเป็นเที่ยวจังหวัดขอนแก่นอีกเเห่งที่น่าสนใจมาเที่ยวชมเเละช็อปปิ้งอีกด้วย

Animalia Homestay น้องหมาพักได้

Animalia cafe and Homestay คาเฟ่และโฮมสเตย์สำหรับ ชื่อดูเก๋ไก๋อยู่รวมกันได้ไง คาเฟ่แห่งนี้เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดของการอยู่ร่วมกับชุมชน โดยให้บริการทั้งด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ ที่พักสำหรับทั้งสัตว์และเจ้าของ เป็นที่พักที่น้องหมาหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆ พักได้ โดยวัตถุประสงค์อันดับต้นๆ คือเป็นที่พักที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่อยู่ไกลจากโรงพยาบาล แล้วมีสัตว์เลี้ยงที่จะต้องมาหาหมอแล้วไม่สามารถไป-กลับในวันเดียวได้ ก็สามารถที่จะพักคอยได้ แล้วก็ขยับขยายเป็นว่าไม่มีสัตว์ป่วยก็สามารถมาแวะพักได้ (น้องหมาก็พักได้ด้วย)

เหมาะสำหรับคนรักกาแฟและสัตว์เลี้ยงกลุ่มเอ็กโซติก มีสวนให้เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งโรงพยาบาลสัตว์ขวัญคำ วัชรพล ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี เมื่อมาเปิดสาขาใหม่ที่ขอนแก่น จึงมีแนวคิดที่จะสร้างคาเฟ่และโฮมสเตย์ในรูปแบบเก๋ๆ

Animalia หมายถึงอาณาจักรสัตว์ที่ให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ ได้เพลิดเพลินเมื่อมาสัมผัสสัตว์เลี้ยงต่างๆ ที่มากกว่าน้องหมา น้องแมว
โซนคาเฟ่ มีที่นั่งทั้ง indoor และ outdoor ส่วนด้านในเปิดบริการให้นักศึกษามาอ่านหนังสือสอบได้ตลอด 24 ชม. มีเครื่องดื่มบริการช่วง 9.00-20.30 น. ส่วนด้านนอกเป็นระเบียงสามารถนั่งดื่มเครื่องดื่ม ให้อาหารปลาคาร์ฟ ดื่มด่ำกับสวนร่มรื่นและใกล้ชิดกับกรงอิกัวน่า (green iguana) โซนโฮมสเตย์ มีที่พัก 4 ห้องขนาดเล็ก 2 ห้อง แบบนอนรวม (big room) 1 ห้อง และห้องstandard 1 ห้อง สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้

Animalia cafe and homestay
พิกัด : 469 ม.17 บ.หนองกุง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น